USLUGE

U NAŠEM SERVISU PRUŽAMO SLEDEĆE USLUGE:

  • pregled analognih i digitalnih tahografa i izdavanje setifikata o njihovoj ispravnosti (baždarenje)
  • opravka i ugradnja svih vrsta tahografa, davača impulsa, instalacija…
  • zamjena tahografa, davača impulsa, opravka postojeće instalacije ili ugradnja nove za potrebe povezivanja davača impulsa i tahografa
  • arhiviranje podataka sa vozačkih kartica i digitalnih tahografa, kao i njihova kompletna analiza i izrada izvještaja
  • prodaja dijagram listića za analogne tahografe i termo rolni za digitalne tahografe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *