TAHOGRAFI

TAHOGRAFE KOJI SU DANAS U UPOTREBI MOŽEMO PODIJELITI U DVIJE OSNOVNE GRUPE I TO:

ANALOGNI – tahografi koji za zapis koriste dijagram listiće.

DIGITALNI – tahografi koji za zapis koriste memorijske kartice.