O NAMA

     Preduzeće TAHO SERVIS LALE d.o.o. je osnovano 2012. godine i nasleđuje SERVIS PRECIZNE MEHANIKE koji se od 1997. godine bavi djelatnošću ispitivanja funkcionalnosti tahografa, njihovog servisa i baždarenja.

  TAHO SERVIS LALE d.o.o. je zastupnik i ovlašteni servis za tahografe proizvođača “Continental VDO”, “Stoneridge Electronics” i “Efkon – Efas”.

    Takođe u servisu se mogu obaviti sve potrebne radnje na elektro instalaciji vozila za ugradnju tahografa i davača impulsa na vozilima koja iste nemaju kao serijsku opremu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.